Klubbens bankforbindelse

Klubbens bankforbindelse er Nordea Odder reg.nr. 1944 kontonr.1520419973

Alle indbetalinger til klubben skal ske til denne konto.